Mededelingen

Op zaterdag 21 mei vindt er een reünie plaats van het aankomstjaar 1966. Klik hier voor meer informatie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Voorstel tot fusie
  2. Toelichting op het voorstel tot fusie
  3. Notulen ALV 11 maart 2016
  4. Notulen ALV 25 maart 2016