Algemene voorwaarden

Veritas is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die het gevolg is van technische, redactionele, spelling- of andere fouten in de teksten die op haar website www.reunistenveritas.nl staan, noch voor de inhoud van de webpagina’s waar zij door middel van links naar verwijst.

 Veritas bezit het auteursrecht van alle teksten op deze website, voor zover uit de tekst niet anders blijkt.

Het is toegestaan om de informatie op de website te downloaden of af te drukken zolang er geen wijzigingen in teksten worden aangebracht, er een bronvermelding bij wordt geplaatst en de informatie niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om:
  • op enige wijze de privacy van reünistleden te schenden;
  • derden toegang te verlenen tot de via de website en/of toegang te verlenen tot de op de website ter beschikking gestelde gegevens;
  • de via de site ter beschikking gestelde gegevens te gebruiken voor ander dan gebruikelijk binnen de vereniging persoonlijk niet-commercieel contact;
  • van de site en de uit dien hoofde verkregen contacten misbruik te maken;
  • de informatie die op deze website kan worden verkregen te publiceren en/of te vermenigvuldigen voor commerciële doeleinden.

  • Indien het vermoeden bestaat dat misbruik wordt gemaakt van de gegevens die via het besloten gedeelte van de website kunnen worden verkregen, kan het Veritas Bestuur een persoon de toegang tot het besloten deel van de website ontzeggen.

    Conform nationale en Europese wet- en regelgeving draagt  Veritas zorg voor een adequate beveiliging (van de toegang tot) de persoons- en contactgegevens waarover zij beschikt van reünistleden van  Veritas. Het Veritas Bestuur beschouwt de persoons- en contactgegevens van reünistleden als vertrouwelijk en verstrekt die niet zonder toestemming aan derden. C.S. Veritas gebruikt de persoons- en contactgegevens van reünistleden niet voor andere doeleinden dan de statutaire doelen van de vereniging.